Pripravovaná novela DPH 2019

Obsah
4.43 strany
 

V Národnej rade SR sa rokuje o novele zákona 222/2004 Z.z. Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1. januára 2019. Táto rešerš prináša stručný prehľad pripravovaných zmien. Novelu zákona nájdete na www.inteligentnezakony.sk aj s porovnaním zmien okamžite po publikovaní v Zbierke zákonov.

  • Zrušuje sa nástroj – zábezpeka na daň; z toho dôvodu sa upravujú príslušné ustanovenia zákona ( 4/3; § 4c). Už vydané rozhodnutia o zložení zábezpeky sa zrušia a už zaplatené peniaze na zábezpeku sa vrátia (§ 85kg/2). V dôvodovej správe sa uvádza, že tento nástroj už nie je potrebný vzhľadom na efektívnejší boj proti daňovým podvodom.

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

8

9.6€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993, audítorom SKAU od roku 1999 a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo od roku 2006. Pracujem v audítorskej spoločnosti PKF Slovensko s.r.o. (PKF TAX s.r.o.). Popri tom som lektor a publicista.

Komentáre su uzatvorené.