Poznámky k účtovnej závierke pre mikro účtovnú jednotku 2017 (MIKRO účtovné poznámky)

Obsah
0.45 strany
Pomôcka na zostavenie poznámok –  obsahuje 4 súbory + 3 súviciace opatrenia:
(1) v PDF oficiálne Opatrenie MF SR (vrátane súvahy a výsledovky);
(2) vo worde autorskú rešerš mikro ÚZ (2 strany);
(3) vo worde autorskú rešerš špecifickej metodiky pre mikro ÚJ pre rýchlu orientáciu v téme (3 strany);
(4) autorské vzorové mikro poznámky editovateľné vo worde (3 strany), ktoré stačí aktualizovať na konkrétnu firmu.

Účtovné jednotky (ÚJ) sa povinne členia na – mikro, malé, veľké (§ 2 ZoU).

Mikro ÚJ je taká, ktorá dva roky po sebe spĺňa aspoň dve z týchto 3 veľkostných podmienok:

  • netto aktíva nepresiahli 350 000 eur;
  • čistý obrat nepresiahol 700 000 eur;
  • priemerný prepočítaný počet zamestnancov nepresiahol 10.

Účtovnú závierku mikro ÚJ upravuje Opatrenie MF SR č.MF/15464/2013-74 v znení č.MF/18008/2014-74.

Mikro UJ nemá povinnosť v rámci poznámok zostaviť výkaz cash flow. …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

8

9.6€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993, audítorom SKAU od roku 1999 a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo od roku 2006. Pracujem v audítorskej spoločnosti PKF Slovensko s.r.o. (PKF TAX s.r.o.). Popri tom som lektor a publicista.