Povinnosť odberateľa platiť DPH pri prijatí služby

Obsah
10.23 strany

Uplatňovanie dane z pridanej hodnoty v SR je upravené zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Tento zákon sa vzťahuje nielen na tie osoby, ktoré sú registrované na dani z pridanej hodnoty (osoby identifikované pre DPH), ale  vzťahuje sa aj na osoby, ktoré nie sú registrovanými, t.j. nemajú pridelené identifikačné číslo pre DPH.

Osobou povinnou platiť DPH z dodanej služby nie je vždy dodávateľ služby, v určitých prípadoch môžu byť osobami, ktoré sú povinné v SR podať daňové priznanie, vypočítať DPH a túto daň zaplatiť aj odberatelia – podnikatelia ktorí sú platiteľmi DPH, alebo aj neplatitelia DPH.

Určenie osoby povinnej platiť DPH

Aby DPH bola správne odvedená,

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

8

9.6€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Beáta Jarošová
  • Ing. Beáta Jarošová
    Pracuje vo finančnej správe od roku 1993, na Žilinskej univerzite v Žiline, absolvovala externé doktorandské štúdium v odbore Odvetvové a prierezové ekonomiky,bola jej udelená vedecko akademická hodnosť PhD. Je tiež interným lektorom Akadémie finančnej správy. Je znalcom z odvetvia účtovníctvo a daňovníctvo, dlhoročne sa venuje publikačnej a lektorskej činnosti so zameraním na daň z pridanej hodnoty.