Odpočet DPH zo stavebných prác a vedenie povinnej dokumentácie. Vplyv záverov trestného konania na daňové konanie.

Obsah
4.48 strany
V príspevku je poukazované na vplyv vedenia povinných dokumentácií pri stavebných prácach na odpočítanie DPH.  Najvyšší súd SR (rozsudok  sp. zn. 1Sžf/81/2015 zo dňa 01.12.2016) v súvislosti s odpočítaním DPH poukázal na zákon 50/1976 Z.z.  Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

V prípade, ktorý bol predmetom súdneho prieskumu bol zistený nasledovný skutkový stav:

Daňový úrad vykonal u platiteľa DPH  daňovú kontrolu za zdaňovacie obdobia roku 2010. Správca dane nepriznal odpočítanie DPH z prijatých služieb – stavebných prác, pričom základným dôvodom pre záver o nepriznaní práva na odpočítanie dane bolo nepreukázanie splnenia podmienok uvedených v §49  a §51 zákona o DPH.

Spochybnenými zdaniteľnými obchodmi boli obchody fakturované dodávateľom, za vykonané výkopové a pomocné práce. Správca dane dospel k záveru, ktorý si osvojil aj odvolací orgán, že obchody sa neuskutočnili. U  dodávateľa nevznikla daňová povinnosť a u kontrolovaného platiteľa nevznikol  nárok na odpočítanie dane u žalobcu. Proti rozhodnutiu odvolacieho orgánu, ktorým potvrdil rozhodnutie daňového úradu o nepriznaní odpočtu DPH, bola podaná žaloba na krajský súd.

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

8

9.6€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Beáta Jarošová
  • Ing. Beáta Jarošová
    Pracuje vo finančnej správe od roku 1993, na Žilinskej univerzite v Žiline, absolvovala externé doktorandské štúdium v odbore Odvetvové a prierezové ekonomiky,bola jej udelená vedecko akademická hodnosť PhD. Je tiež interným lektorom Akadémie finančnej správy. Je znalcom z odvetvia účtovníctvo a daňovníctvo, dlhoročne sa venuje publikačnej a lektorskej činnosti so zameraním na daň z pridanej hodnoty.

Komentáre su uzatvorené.