Neziskové organizácie a uplatňovanie DPH

Obsah
5.63 strany
Úvod
Platiteľom DPH môže byť fyzická a právnická osoba, ktorá vykonáva ekonomickú činnosť. Z definície ekonomickej činnosti a zdaniteľnej osoby na účely DPH vyplýva, že môžu zahŕňať aj neziskové organizácie, ak vykonávajú činnosť, z ktorej dosahujú príjmy z podnikania. V praxi teda platiteľmi DPH môžu byť aj rôzne občianske združenia a športové kluby. Často práve v súvislosti s činnosťou športových klubov je vykonávaných viacero aktivít, podstatou ktorých nie je neziskovosť.

V príspevku uvádzame prípady činností zdaňovaných a oslobodených od DPH, u týchto organizácií.
Podstata neziskovej organizácie
Nezisková organizácia je právnická osoba založená podľa zákona, ktorá poskytuje všeobecne prospešné služby za vopred určených a pre všetkých používateľov rovnakých podmienok a ktorej zisk sa nesmie použiť v prospech zakladateľov, …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

8

9.6€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.




Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.



Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.



Autor článku

  • Ing. Beáta Jarošová
  • Ing. Beáta Jarošová
    Pracuje vo finančnej správe od roku 1993, na Žilinskej univerzite v Žiline, absolvovala externé doktorandské štúdium v odbore Odvetvové a prierezové ekonomiky,bola jej udelená vedecko akademická hodnosť PhD. Je tiež interným lektorom Akadémie finančnej správy. Je znalcom z odvetvia účtovníctvo a daňovníctvo, dlhoročne sa venuje publikačnej a lektorskej činnosti so zameraním na daň z pridanej hodnoty.