Nehnuteľnosť – investičný majetok na účely DPH

Obsah
8.87 strany
Na účely DPH zákon v ustanovení §54 zákona 222/2004  obsahuje definíciu investičného majetku. Ide o :

  • hnuteľné veci s minimálnou obstarávacou cenou bez DPH, resp. obstarávacími nákladmi nad 3 319,39 eura, ktorých doba použiteľnosti je dlhšia ako 1 rok
  • budovy, stavebné pozemky, byty a nebytové priestory
  • nadstavby, prístavby a stavebné úpravy budov, ktoré si vyžadovali stavebné povolenie podľa stavebného zákona.

Platiteľ, ktorý nadobudne nehnuteľnosť na účely uskutočňovania nájmu, má nárok na odpočítanie DPH v súvislosti s touto nehnuteľnosťou a to pri zohľadnení vecnej súvislosti podľa §49 ods.2  až §49 ods.4 . To znamená, že v závislosti od toho, na aký účel bude nehnuteľnosť využívaná, má nárok na plný odpočet DPH,

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

8

9.6€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Beáta Jarošová
  • Ing. Beáta Jarošová
    Pracuje vo finančnej správe od roku 1993, na Žilinskej univerzite v Žiline, absolvovala externé doktorandské štúdium v odbore Odvetvové a prierezové ekonomiky,bola jej udelená vedecko akademická hodnosť PhD. Je tiež interným lektorom Akadémie finančnej správy. Je znalcom z odvetvia účtovníctvo a daňovníctvo, dlhoročne sa venuje publikačnej a lektorskej činnosti so zameraním na daň z pridanej hodnoty.