Návrh zmien zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnici (ERP) na rok 2018

Obsah
1.35 strany
Vláda SR predložila do Národnej rady SR návrh novely (tlač 654) zákona 289/2008 Z.z. Z.z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice (ERP) s účinnosťou od 1. januára 2018. Ďalej uvádzame vybrané témy návrhu novely zákona; v praxi je potrebné používať úplné znenie zákona až po jeho schválení.

  • Virtuálna registračná pokladnica (VRP) – je služba zriadená Finančným riaditeľstvom SR (FR SR) komunikujúca prostredníctvom koncového zariadenia a poskytovaná výhradne prostredníctvom mobilných aplikácií, ktorých vlastníkom je FR SR a klientskeho prostredia zriadeného FR SR na svojom webovom sídle. Cieľom novely je vyradiť možnosť používania externého klientskeho prostredia, ktoré nemusí zaručiť korektné prepojenie s VRP ( 2/b).
  • Klientske prostredie – je webová aplikácia,

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

8

9.6€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993, audítorom SKAU od roku 1999 a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo od roku 2006. Pracujem v audítorskej spoločnosti PKF Slovensko s.r.o. (PKF TAX s.r.o.). Popri tom som lektor a publicista.