Nákup tovaru slovenským platiteľom v Poľsku s poľskou DPH ( nákup v členskej krajine s miestnou DPH ).

Obsah
0.66 strany
Spoločnosť (s. r. o.), ktorá je platiteľom DPH na Slovensku nakupuje tovar v Poľsku od platiteľa  DPH.  Ako má postupovať, ak poľská firma  vystavuje faktúry za tovar s DPH, ktorú zaplatí na mieste ihneď v hotovosti, celú sumu faktúry vrátane DPH a následne poľská firma vystaví a zašle dobropis v sume s poľskou DPH, ktorú slovenskej spoločnosti  vrátia na bankový účet ? Ako má  slovenská spoločnosť  postupovať pri uvedení faktúry  v daňovom priznaní k DPH ? Má si faktúru sama  zdaniť alebo len nezahrnúť do DPH a kontrolného výkazu ?
Riešenie:
Poľský dodávateľ uskutočňuje dodanie tovaru do iného členského štátu – SR, platiteľovi DPH v SR, predmetom DPH v Poľsku je dodanie tovaru, …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

8

9.6€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Beáta Jarošová
  • Ing. Beáta Jarošová
    Pracuje vo finančnej správe od roku 1993, na Žilinskej univerzite v Žiline, absolvovala externé doktorandské štúdium v odbore Odvetvové a prierezové ekonomiky,bola jej udelená vedecko akademická hodnosť PhD. Je tiež interným lektorom Akadémie finančnej správy. Je znalcom z odvetvia účtovníctvo a daňovníctvo, dlhoročne sa venuje publikačnej a lektorskej činnosti so zameraním na daň z pridanej hodnoty.