Náklady spojené so založením spoločnosti, nadobúdanie majetku podľa § 59a Obchodného zákonníka

Obsah
4.37 strany
So vznikom účtovnej jednotky sú spojené povinné poplatky a iné výdavky, ktoré súvisia so založením účtovnej jednotky  ešte pred jej vznikom (pred jej zápisom do Obchodného registra v prípade obchodných spoločností alebo zápisom do Živnostenského registra v prípade samostatne zárobkovo činných osôb).

 

Podľa §4 ods.4 Zákona o dani z príjmov – Výdavky vynaložené na zásoby a iné nevyhnutne vynaložené výdavky (napríklad nájom, notárske poplatky, resp. iné poplatky) spojené so začatím činnosti, vynaložené v kalendárnom roku, ktorý predchádzal roku, v ktorom daňovník s príjmami podľa §6 ZDP začal túto činnosť vykonávať, sa zahrnú do základu dane počnúc zdaňovacím obdobím, v ktorom začal túto činnosť vykonávať. …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

8

9.6€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Ivana Glazelová
  • Ing. Glazelová Ivana
    Daňový poradca osv. 1039/2014 . Členka Slovenskej komory daňových poradcov. Absolventka Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, odbor Bankovníctvo. Dlhoročná prax v oblasti auditu ako asistent audítora. Dlhoročná prax v oblasti daní a účtovníctva.