Miesto dodania služby vzťahujúcej sa na nehnuteľnosť

Obsah
15.32 strany
V článku nájdete vysvetlenie princípu miesta dodania pre služby vzťahujúce sa na nehnuteľnosť formou teórie a 15 príkladov.

Pre správne uplatnenie dane z pridanej hodnoty je potrebné v prvom rade určiť, kde je miesto dodania služby. Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o DPH“) upravuje miesto dodania služby v §15§16 , pričom v § 15 ustanovuje všeobecné pravidlo pri určení miesta dodania služby v závislosti od toho, či je služba dodaná zdaniteľnej osobe alebo osobe inej ako je zdaniteľná osoba, a v § 16 upravuje odchylné postupy určenia miesta dodania služby v prípade vybraných druhov služieb. …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

8

9.6€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Marta Rešetková, PhD.
  • Ing. Marta Rešetková, PhD.
    Od roku 2004 je zapísaná do zoznamu daňových poradcov Slovenskej komory daňových poradcov. Poskytuje komplexné daňové poradenstvo daňovým subjektom z podnikateľského prostredia, právnickým osobám, ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom podnikania i fyzickým osobám. Má ukončené vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore: Odvetvové a prierezové ekonomiky. Pracuje na verejnej vysokej škole, má praktické zručnosti v oblasti priamych a nepriamych daní, miezd, personalistiky i vedenia účtovníctva účtovných jednotiek, ktorými sú fyzické osoby, právnické osoby, príspevkové, rozpočtové a neziskové organizácie. Ďalšou špecializáciou je znalecká činnosť v odvetví Účtovníctvo a daňovníctvo. Venuje sa aj publikačnej činnosti v oblasti daní a účtovníctva.