Konateľ a spoločník obchodnej spoločnosti (1)

Obsah
11.38 strany
(Postavenie, práva a povinnosti konateľov, spoločníkov, člena štatutárneho orgánu z pohľadu trestnoprávnej zodpovednosti. Register diskvalifikácií – vylúčenie osoby z výkonu funkcie. Prokúra. Konanie právnickej osoby.)

Právnická osoba pojmové znaky a vymedzenie:

  • účelové združenie majetku alebo osôb (fyzických, právnických)
  • právna subjektivita: spôsobilosť nadobúdať práva a brať na seba povinnosti, spôsobilosť na právne úkony
  • deliktuálna spôsobilosť (právna zodpovednosť za protiprávne konanie)
  • organizácia, organizačná štruktúra

Členenie: verejnoprávne x súkromnoprávne (obchodné spoločnosti, nadácie, občianske združenia, politické strany, cirkvi).

 

Podnikateľ – fyzická osoba koná osobne (priame konanie) alebo za neho koná zástupca (nepriame konanie). Právnická osoba koná štatutárnym orgánom (priame konanie) alebo za ňu koná zástupca (nepriame konanie)….

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

8

9.6€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Jana Ácsová
  • Bc. Ing. Jana Acsová
    Audítor SKAU, Daňový poradca SKDP, Lektorka a autorka odborných článkov z oblasti účtovníctva a daní