Konateľ a spoločník obchodnej spoločnosti (1) … právne východiská, trestnoprávna zodpovednosť

Obsah
11.38 strany
(Postavenie, práva a povinnosti konateľov, spoločníkov, člena štatutárneho orgánu z pohľadu trestnoprávnej zodpovednosti. Register diskvalifikácií – vylúčenie osoby z výkonu funkcie. Prokúra. Konanie právnickej osoby.)

Právnická osoba pojmové znaky a vymedzenie:

  • účelové združenie majetku alebo osôb (fyzických, právnických)
  • právna subjektivita: spôsobilosť nadobúdať práva a brať na seba povinnosti, spôsobilosť na právne úkony
  • deliktuálna spôsobilosť (právna zodpovednosť za protiprávne konanie)
  • organizácia, organizačná štruktúra

Členenie: verejnoprávne x súkromnoprávne (obchodné spoločnosti, nadácie, občianske združenia, politické strany, cirkvi).

 

Podnikateľ – fyzická osoba koná osobne (priame konanie) alebo za neho koná zástupca (nepriame konanie). Právnická osoba koná štatutárnym orgánom (priame konanie) alebo za ňu koná zástupca (nepriame konanie). …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

8

9.6€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Jana Ácsová
  • Bc. Ing. Jana Acsová
    Audítor SKAU, Daňový poradca SKDP, Lektorka a autorka odborných článkov z oblasti účtovníctva a daní