Fakturácia energií

Obsah
1.68 strany
Dodávky energií sa na účely DPH považujú za dodanie tovaru, pretože podľa §8 ods.1 pism. a) zákona o DPH dodaním tovaru je aj dodanie elektriny, plynu, vody, tepla, chladu. Vzhľadom na to, že celková cena za odber energie za zúčtovacie obdobie závisí od skutočnej spotreby, ktorá je zistená až na konci zúčtovacieho obdobia, v priebehu zúčtovacieho obdobia odberatelia platia paušálne úhrady a tieto sú vyúčtované po zistení skutočnej spotreby. Vyhotovenie vyúčtovacej faktúry sa považuje za vyhotovenie dokladu o oprave základu dane a dane podľa §25 zákona o DPH.   

 
Vyhotovenie faktúry, vznik daňovej povinnosti
Pri opakovanom dodávaní energií (napr. elektrina, plyn, teplo)  ich dodávatelia za určité obdobie (kalendárny mesiac, kalendárny štvrťrok) vyhotovujú :

  • faktúry s paušálnymi sumami,

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

8

9.6€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Beáta Jarošová
  • Ing. Beáta Jarošová
    Pracuje vo finančnej správe od roku 1993, na Žilinskej univerzite v Žiline, absolvovala externé doktorandské štúdium v odbore Odvetvové a prierezové ekonomiky,bola jej udelená vedecko akademická hodnosť PhD. Je tiež interným lektorom Akadémie finančnej správy. Je znalcom z odvetvia účtovníctvo a daňovníctvo, dlhoročne sa venuje publikačnej a lektorskej činnosti so zameraním na daň z pridanej hodnoty.