Daňová kontrola – odklad jej začatia (vzor podania)

Obsah
0.45 strany
ALFA, s.r.o., Okolo mlyna 5, 999 01 Mesto, DIČ:1122334455
 

 

DAŇOVÝ ÚRAD MESTO
pobočka Mestečko
Ružová 5
999 00 MESTEČKO

 

Mestečko, dd.mm.rrrr

 

Vec: Oznámenie o začatí daňovej kontroly – termín

Hore uvedenému daňovníkovi bolo doručené Oznámenie o začatí daňovej kontroly dane z príjmov právnických osôb z rok 2013 číslo 11223344/2015 zo dňa 15. mája 2015.

Oznamujeme Vám, že z dôvodu na strane daňového subjektu nemožno daňovú kontrolu začať v termíne stanovenom správcom dane.

Žiadame, aby termín začatia daňovej kontroly bol oddialený o 40 dní od termínu doručenia oznámenia tak, ako to ustanovuje § 46 ods.

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

8

9.6€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993, audítorom SKAU od roku 1999 a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo od roku 2006. Pracujem v audítorskej spoločnosti PKF Slovensko s.r.o. (PKF TAX s.r.o.). Popri tom som lektor a publicista.