Pripravované zmeny v zákone o účtovníctve pre rok 2018

K dani z príjmov predložili návrhy na zmenu zákona dve ministerstvá. Ministerstvo financií a Ministerstvo spravodlivosti.
Návrh Ministerstva financií

(návrh novely zákona MPK číslo LP/2017/356)

Ministerstvo financií SR predložilo na medzirezortné pripomienkové konanie (MPK) návrh novely zákona č.431/2002 Z.z. …

text

Prechod z jednoduchého účtovníctva (JÚ) do podvojného (PÚ)

Východiská

Nový kalendárny rok býva spojený s prechodom účtovania fyzických osôb zo sústavy jednoduchého účtovníctva do sústavy podvojného účtovníctva. Prechod môže byť dobrovoľný (ak sa tak fyzická osoba rozhodne) alebo povinný (ak tak vyplýva z osobitného predpisu). …

Daňové povinnosti fyzických osôb v roku 2015 a daňové priznanie typu B

V tomto článku nájdete materiál zo školenia/videoškolenia Účtovné a daňové uzatvorenie roka 2015 podnikajúcich FO.

Obsah: 38 strán pdf + príklad vyplnené tlačiva Daňové priznanie typu B a prílohy

Materiál je zameraný na informácie vyplývajúce zo zmien účtovných a daňových predpisov najmä pre rok 2015 týkajúce sa podnikajúcich fyzických osôb. …