§ 72 Osoby povinné vyhotoviť faktúru – komentár DPH

Obsah
3.18 strany
Tento článok obsahuje komentár k §72 zákona 222/2004 Zákona o dani z pridanej hodnoty, príklady a súdne rozhodnutia. Celý obsah komentára k dani z pridanej hodnoty nájdete tu.
Úvod
V záujme zabezpečenia právnej istoty pre zdaniteľné osoby, najmä pre zdaniteľné osoby v medzinárodnom obchode, v súvislosti s ich povinnosťami fakturácie zdaniteľných plnení určuje tzv. fakturačná smernica (smernica Rady 2010/45/EÚ z 13. júla 2010, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o pravidlá fakturácie) v článku 219a, pravidlá ktorého členského štátu sa majú v prípade fakturácie uplatniť.

Do úvahy prichádzajú dve pravidlá fakturácie, a to

  • pravidlá uplatňované v členskom štáte,

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

8

9.6€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Zdenka Jablonková
  • Ing. Zdenka Jablonková
    Je dlhoročnou odborníčkou v oblasti dane z pridanej hodnoty a zaoberá sa ňou od jej zavedenia v Slovenskej republike 1. januára 1993.