§ 68d Osobitná úprava uplatňovania dane na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby

Obsah
11.57 strany
Tento článok obsahuje komentár k §68d zákona 222/2004 zákona o dani z pridanej hodnoty, príklady a súdne rozhodnutia. Celý obsah komentára k dani z pridanej hodnoty nájdete tu.
Úvod
Hlavným zámerom osobitnej úpravy uplatňovania dane na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby je zlepšiť podmienky uplatňovania dane z pridanej hodnoty pre malé a stredné podniky a uľahčiť plnenie daňových povinností tým, že môžu posunúť daňovú povinnosť za dodané tovary a služby až na moment prijatia platby od odberateľa. Jeden zo základných problémov podnikania malých a stredných podnikov predstavuje zlá platobná disciplína alebo platobná neschopnosť ich odberateľov. Neuhrádzanie záväzkov v termíne splatnosti ovplyvňuje okrem iného aj plnenie daňových povinností týchto podnikov, …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

8

9.6€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Zdenka Jablonková
  • Ing. Zdenka Jablonková
    Je dlhoročnou odborníčkou v oblasti dane z pridanej hodnoty a zaoberá sa ňou od jej zavedenia v Slovenskej republike 1. januára 1993.