§ 11a Nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu v osobitnom prípade – komentár k zákonu o DPH

Obsah
1.75 strany
Tento článok obsahuje komentár k §11a zákona 222/2004 Zákona o dani z pridanej hodnoty a príklad. Celý obsah komentára k dani z pridanej hodnoty nájdete tu.

 

Ustanovenie obsahuje osobitnú úpravu pri premiestnení tovaru do tuzemska z iného členského štátu zahraničnou osobou, ktorá nemá v tuzemsku sídlo, miesto podnikania ani prevádzkareň.

Ide o premiestnenie tovaru zahraničnou osobou, keď je tovar umiestnený v sklade a je určený na dodanie pre jediného vopred určeného zákazníka, odberateľa tovaru, ktorý sa podľa vopred dohodnutých zmluvných podmienok následne stáva vlastníkom tovaru. Tovar je na základe potrieb odberateľa postupne predávaný zahraničnou osobou zo skladu.

V týchto prípadoch sa daňová povinnosť z nadobudnutia tovaru v tuzemsku prenáša na odberateľa tovaru v tuzemsku, …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

8

9.6€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Zdenka Jablonková
  • Ing. Zdenka Jablonková
    Je dlhoročnou odborníčkou v oblasti dane z pridanej hodnoty a zaoberá sa ňou od jej zavedenia v Slovenskej republike 1. januára 1993.

Komentáre su uzatvorené.